A A A A A

Video

Cuộc khổ nạn của Chúa Kitô
Mười điều răn
Vua của các vị vua
Jesus : Phúc âm Lu-ca
Sách Công vụKent Hovind : Hội thảoHội thảo 1 - Kỷ nguyên Trái đất
Hội thảo 2 - Vườn của eden
Hội thảo 3 - Khủng long và Kinh thánh
Hội thảo 4 - Nằm trong Sách giáo khoa
Hội thảo 5 - Những nguy cơ của sự tiến hóa
Hội thảo 6 - Thuyết Hovind
Hội thảo 7 - Câu hỏi và trả lời
Hội thảo 8 - 100 lý do sự tiến hóa là ngu ngốc