A A A A A

Video

Cuộc khổ nạn của Chúa Kitô
Mười điều răn

Vua của các vị vua
Jesus : Phúc âm Lu-ca

Sách Công vụ
Kent Hovind : Hội thảo
Hội thảo 1 - Kỷ nguyên Trái đất

Hội thảo 2 - Vườn của eden

Hội thảo 3 - Khủng long và Kinh thánh

Hội thảo 4 - Nằm trong Sách giáo khoa

Hội thảo 5 - Những nguy cơ của sự tiến hóa

Hội thảo 6 - Thuyết Hovind

Hội thảo 7 - Câu hỏi và trả lời

Hội thảo 8 - 100 lý do sự tiến hóa là ngu ngốc