A A A A A

भिडियोहरू

ख्रीष्टको जुनून
दस आज्ञा
राजाहरुको राजा
येशू : लूकाको सुसमाचार
प्रेषितको पुस्तकKent Hovind : सेमिनारहरूसेमिनार १ - पृथ्वीको युग
सेमिनार २ - अदनको बगैंचा
सेमिनार ३ - डायनासोरहरू र बाइबल
सेमिनार ४ - पाठ्यपुस्तकहरूमा झूठो
सेमिनार ५ - विकासका खतराहरू
सेमिनार ६ - होभिन्ड थ्योरी
सेमिनार ७ - प्रश्न र उत्तर
सेमिनार ८ - १०० कारण इभोलुसन मुर्ख छ