A A A A A

Видеа

Страста на Христос
Десет заповеди
Крал на кралевите
Исус : Евангелие според Лука
Книга на актиКент Ховинд : СеминариСеминар 1 - Возраста на Земјата
Семинар 2 - Едемската градина
Семинар 3 - Диносаурусите и Библијата
Семинар 4 - Лежи во учебниците
Семинар 5 - Опасностите од еволуцијата
Семинар 6 - Теоријата на Ховинд
Семинар 7 - Прашања и Одговори
Семинар 8 - 100 причини еволуцијата е глупава