A A A A A

Bidiyo

Assionaunar Kristi
Dokoki Goma
Sarkin Sarakuna
Yesu : Bisharar Luka
Littafin Ayyukan ManzanniKent Hovind : Taron karawa juna saniTaron karawa juna sani 1 - Zamanin Duniya
Taron karawa juna sani 2 - Lambun Adnin
Taron karawa juna sani 3 - Dinosaur da Baibul
Taron karawa juna sani 4 - Karya a Litattafan Rubutu
Taron karawa juna sani 5 - Hatsarin Juyin Halitta
Taron karawa juna sani 6 - Ka'idar Hovind
Taron karawa juna sani 7 - Tambayoyi da Amsoshin su
Taron karawa juna sani 8 - Dalilai 100 Juyin Halitta Wauta ne