English
A A A A A

Bidiyo

Assionaunar Kristi
Dokoki Goma

Sarkin Sarakuna
Yesu : Bisharar Luka

Littafin Ayyukan Manzanni
Kent Hovind : Taron karawa juna sani
Taron karawa juna sani 1 - Zamanin Duniya

Taron karawa juna sani 2 - Lambun Adnin

Taron karawa juna sani 3 - Dinosaur da Baibul

Taron karawa juna sani 4 - Karya a Litattafan Rubutu

Taron karawa juna sani 5 - Hatsarin Juyin Halitta

Taron karawa juna sani 6 - Ka'idar Hovind

Taron karawa juna sani 7 - Tambayoyi da Amsoshin su

Taron karawa juna sani 8 - Dalilai 100 Juyin Halitta Wauta ne