A A A A A

Vídeos

A Paixón de Cristo
Dez mandamentos

Rei de Reis
Xesús : Evanxeo de Lucas

Libro de Feitos
Kent Hovind : Seminarios
Seminario 1 - A Idade da Terra

Seminario 2 - O xardín do Edén

Seminario 3 - Os dinosauros e a Biblia

Seminario 4 - Mentiras nos libros de texto

Seminario 5 - Os perigos da evolución

Seminario 6 - A teoría de Hovind

Seminario 7 - Preguntas e respostas

Seminario 8 - 100 razóns pola que a evolución é estúpida