A A A A A

Video

Strast Krista
Deset zapovijedi
Kralj kraljeva
Isus : Evanđelje po Luki
Knjiga Djela apostolskihKent Hovind : SeminariSeminar 1 - Doba Zemlje
Seminar 2 - Rajski vrt
Seminar 3 - Dinosauri i Biblija
Seminar 4 - Laži u udžbenicima
Seminar 5 - Opasnosti evolucije
Seminar 6 - Teorija Hovind
Seminar 7 - Pitanja i odgovori
Seminar 8 - Razlog evolucije je glup