A A A A A

Video

Strast Krista
Deset zapovijedi

Kralj kraljeva
Isus : Evanđelje po Luki

Knjiga Djela apostolskih
Kent Hovind : Seminari
Seminar 1 - Doba Zemlje

Seminar 2 - Rajski vrt

Seminar 3 - Dinosauri i Biblija

Seminar 4 - Laži u udžbenicima

Seminar 5 - Opasnosti evolucije

Seminar 6 - Teorija Hovind

Seminar 7 - Pitanja i odgovori

Seminar 8 - Razlog evolucije je glup