A A A A A

Mga video

Ang Pasyon ni Kristo
Napulo ka Sugo
Hari sa mga hari
Si Jesus : Ebanghelio ni Lukas
Basahon sa Mga BuhatKent Hovind : Mga SeminarSeminar 1 - Ang Panahon sa Yuta
Seminar 2 - Ang Tanaman sa Eden
Seminar 3 - Mga Dinosaur ug Bibliya
Seminar 4 - Mga bakak sa mga Textbook
Seminar 5 - Ang katalagman sa Ebolusyon
Seminar 6 - Ang Teoriya sa Hovind
Seminar 7 - Mga Pangutana ug Tubag
Seminar 8 - Buang ang 100 nga mga Katarungan nga Ebolusyon