A A A A A

Videolar

Məsihin ehtirası
On əmr
Kralların Kralı
İsa : Luka İncili
Həvarilərin işləri kitabıKent Hovind : SeminarlarSeminar 1 - Yerin yaşı
Seminar 2 - Cənnət bağı
Seminar 3 - Dinozavrlar və İncil
Seminar 4 - Dərsliklərdə yalan
Seminar 5 - Təkamülün Təhlükələri
Seminar 6 - Hovind nəzəriyyəsi
Seminar 7 - Suallar və cavablar
Seminar 8 - 100 Səbəb Təkamül axmaqdır