A A A A A

Videos

Pasioni i Krishtit
Dhjetë Urdhërimet

MBRET I mbretërve
Jezusi : Ungjilli i Lukës

Libri i Veprave
Kent Hovind : Seminare
Seminar 1 - Mosha e Tokës

Seminar 2 - Kopshti i Edenit

Seminar 3 - Dinosaurët dhe Bibla

Seminar 4 - Gënjen në Tekstet shkollore

Seminar 5 - Rreziqet e Evolucionit

Seminar 6 - Teoria Hovind

Seminar 7 - Pyetje dhe pergjigje

Seminar 8 - 100 arsye evolucioni është budalla