A A A A A

Videos

Pasioni i Krishtit




Dhjetë Urdhërimet




MBRET I mbretërve




Jezusi : Ungjilli i Lukës




Libri i Veprave











Kent Hovind : Seminare



Seminar 1 - Mosha e Tokës




Seminar 2 - Kopshti i Edenit




Seminar 3 - Dinosaurët dhe Bibla




Seminar 4 - Gënjen në Tekstet shkollore




Seminar 5 - Rreziqet e Evolucionit




Seminar 6 - Teoria Hovind




Seminar 7 - Pyetje dhe pergjigje




Seminar 8 - 100 arsye evolucioni është budalla