A A A A A

Videos

Pasioni i Krishtit
Dhjetë Urdhërimet
MBRET I mbretërve
Jezusi : Ungjilli i Lukës
Libri i VepraveKent Hovind : SeminareSeminar 1 - Mosha e Tokës
Seminar 2 - Kopshti i Edenit
Seminar 3 - Dinosaurët dhe Bibla
Seminar 4 - Gënjen në Tekstet shkollore
Seminar 5 - Rreziqet e Evolucionit
Seminar 6 - Teoria Hovind
Seminar 7 - Pyetje dhe pergjigje
Seminar 8 - 100 arsye evolucioni është budalla