Verse of Day

2 Korinte 2:14
Makubulelwe ke kuThixo, ohlala eduma ngathi sikuKristu,elibonakalalisa ngathi ivumba lokwaziwa kwakhe ezindaweni zonke.