A A A A A

Pennill o Ddiwrnod

Actau'r Apostolion 17:27
Yr oeddent i geisio Duw, yn y gobaith y gallent rywfodd ymbalfalu amdano a'i ddarganfod; ac eto nid yw ef nepell oddi wrth yr un ohonom.