A A A A A

Pennill o Ddiwrnod


Mathew 5:28
Ond 'rwyf fi'n dweud wrthych fod pob un sy'n edrych mewn blys ar wraig eisoes wedi cyflawni godineb hi yn ei galon.