Verse của ngày

Châm Ngôn 19:2
Ao ước mà thiếu hiểu biết không ích lợi gì. Nếu con hành động hấp tấp con sẽ sai lầm.