Verse của ngày

Thánh Thi 56:4
Tôi ca ngợi vì lời Ngài. Tôi tin cậy nơi Ngài nên chẳng sợ hãi gì. Loài người chẳng làm gì được tôi.