A A A A A

Вірш Дня

Вихід 20:2
Я Господь, Бог твій, що вивів тебе з Египту, із дому невольницького.