A A A A A

Gün aýaty

Филипилилер 2:3
Хич бир зады игенҗеңлик, шөхратпаразлык билен этмән, эйсем, кичигөвүнлилик билен бейлекилери өзүңизден үстүн сайып эдиң.