A A A A A

Günün ayeti

Galatyalılar 4:19
Çocuklarım! Mesih sizde biçimleninceye dek sizin için yine doğum ağrısı çekiyorum.