A A A A A

Günün ayeti

Luka 5:31
İsa onlara şöyle cevap verdi: “Hekime muhtaç olanlar, sağlamlar değil, hasta olanlardır.