A A A A A

Günün ayeti

Romalılar 15:32
ta ki, Allahın iradesile sevinçle tarafınıza gelip sizinle istirahat edeyim.