A A A A A

Günün ayeti

Efesliler 3:12
ona olan iman vasıtası ile, itimatla kendisinde cesaretimiz ve girmekliğimiz vardır.