A A A A A

กลอนของวัน

๒ ทิโมธี ๑:๑๖
ขอให้​องค์​เจ้า​ชีวิต​มี​เมตตากรุณา​ต่อ​ครอบครัว​ของ​โอเนสิโฟรัส​ด้วย เพราะ​เขา​ได้​ให้​กำลังใจ​ผม​หลายครั้ง​และ​ก็​ไม่​อับอาย​ที่​ผม​ติด​คุก​อยู่