A A A A A

กลอนของวัน

อิสยาห์ ๖:๑
ใน​ปี​ที่​กษัตริย์​อุสซียาห์ ​ตาย ผม​ได้เห็น​องค์​เจ้า​ชีวิต​นั่งอยู่​บนบัลลังก์​อันสูงส่ง และ​ส่วนปลาย​ของ​เสื้อคลุมยาว​ของพระองค์นั้น​ปกคลุม​พื้นวิหาร​ไปหมด