A A A A A

กลอนของวัน

ดาเนียล 6:26
ข้า​ขอ​ออก​กฎนี้​ว่า “ทุกคน​ใน​ทุกๆ​จังหวัด​ทั่ว​ราช​อาณาจักร​ของข้า​จะ​ต้อง​เกรง​กลัว​และ​นับถือ​พระเจ้า​ของ​ดาเนียล เพราะ​พระองค์​เป็น​พระเจ้า​ที่​มีชีวิตอยู่​ชั่วนิรันดร์ และ​อาณาจักร​ของ​พระองค์​จะ​ไม่มีวัน​ถูกทำลาย และ​พระองค์​จะ​ปกครอง​ตลอดไป​ไม่มีวัน​สิ้นสุด