A A A A A

กลอนของวัน

โคโลสี ๒:๑๕
พระเจ้า​ปราบปราม​พวก​ผู้​ครอบ​ครอง​และ​พวก​ผู้​มี​สิทธิ​อำนาจ​ทั้งหลาย​จน​ต้อง​วาง​อาวุธ​ลง พระเจ้า​นำ​เขา​ไป​เป็น​เชลย​ใน​ขบวน​แห่​แห่ง​ชัยชนะ ทำ​ให้​พวก​นี้​อับอาย​ขายหน้า​ใน​ที่​สาธารณะ พระเจ้า​ทำ​อย่าง​นี้​ได้​เพราะ​ความตาย​ของ​พระคริสต์