English
A A A A A

กลอนของวัน

โคโลสี ๑:๑๓
พระเจ้า​ได้​ช่วย​ชีวิต​เรา​ให้​พ้น​จาก​อาณาจักร​ของ​ความมืด และ​นำ​เรา​เข้า​ไป​อยู่​ใน​อาณาจักร​ของ​พระบุตร ซึ่ง​ก็​คือ​พระบุตร​ที่​พระเจ้า​รัก