A A A A A

กลอนของวัน

เอเสเคียล ๓๖:๒๓
เรา​จะ​กู้​ชื่อ​อัน​ยิ่งใหญ่​ที่​ศักดิ์สิทธิ์​ของเรา​นั้น​กลับ​มา ชื่อ​ที่​เสื่อม​เสีย​ไป​แล้ว​ใน​ท่ามกลาง​ชนชาติ​ต่างๆ​เป็น​ชื่อ​ที่​เจ้า​ได้​ทำให้​เสื่อม​เสีย​ไป​แล้ว​ใน​หมู่​พวกเขา แล้ว​ชนชาติ​เหล่านั้น​จะได้​รู้​ว่า​เรา​คือ​ยาห์เวห์ เมื่อ​เรา​แสดง​ความ​ศักดิ์สิทธิ์​ของเรา​ต่อหน้า​ต่อตา​พวกเขา ตอน​นำ​เจ้า​กลับมา’” พระยาห์เวห์​องค์​เจ้า​ชีวิต​พูด​ว่า​อย่าง​นั้น