A A A A A

กลอนของวัน

สุภาษิต ๑๑:๒๕
คน​ที่​มี​ใจ​เอื้อเฟื้อ​เผื่อแผ่​จะ​เจริญ​รุ่งเรือง และ​คน​ที่​ช่วยเหลือ​คน​อื่น เขา​เอง​ก็​จะ​ได้รับ​ความ​ช่วยเหลือ