Taludtod ng Araw

John 6:20
Datapuwat sinabi niya sa kanila, Ako nga; huwag kayong mangatakot.