Taludtod ng Araw

Roma 2:6
Na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kaniyang mga gawa: