Vers på dagen

Romarbrevet 16:27
Från Paulus, genom Guds vilja kallad till Kristi Jesu apostel, och vår broder Sostenes