Vers på dagen

Hebreerbrevet 10:39
Men vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Vi hör i stället till dem som tror och vinner sina själar.