A A A A A

Vers på dagen

Galaterbrevet 4:19
Mina små barn, som jag än en gång föder med smärta, tills Kristus tar gestalt i er.