A A A A A

Vers på dagen

Ordspråksboken 20:22
Säg inte: Jag skall hämnas oförrätten! Lita på Herren, han skall hjälpa dig.