Vers på dagen

1 Krönikeboken 16:11
Söker efter Herran, och efter hans magt; söker hans ansigte alltid.