Mstari wa Siku

Matendo ya Mitume 16:27
Ndiye Mungu mwenye hekima peke yake. Utukufu una yeye kwa Yesu Kristo, milele na milele. Amina.