A A A A A

Ayat hari

Zakharia 8:21
Jalma-jalma ti hiji nagri ngajak ka jalma-jalma nagri sejenna, ʼKuring arek ngabakti ka PANGERAN Nu Maha Kawasa. Hayu urang bareng!ʼ