A A A A A

Ayat hari

2 Timotius 4:7
Bapa enggeus beres balap, geus nepi ka garis ahir, henteu lesot tina iman,