A A A A A

Ayat hari

1 Timotius 5:3
Ka randa-randa anu enyaan randana sing hormat.