A A A A A

Ayat hari

Lukas 5:27
Ti dinya Yesus angkat. Di jalan ningali hiji tukang mulung pajeg ngaranna Lewi, keur diuk di kantorna. Ku Yesus didawuhan, ”Hayu milu ka Kami!”