A A A A A

Ayat hari

Yakobus 4:7
Ku sabab kitu masing sumerah ka Allah. Iblis kudu dilawan, tangtu kabur ti aranjeun.