A A A A A

Ayat hari

Kolose 4:5
Nyanghareupan jelema-jelema anu teu sakapercayaan, tiap kasempetan gunakeun sing bijaksana.