A A A A A

Ayat hari

1 Tesalonika ๔:๓
Aranjeun ku Allah diperih kudu hirup suci. Kade, lamun sapatemon ulah ingkar tina susila.