A A A A A

Ayat hari

Kisah Para Rasul 4:28
Maranehna parantos rempug bade ngahalang-halang perkawis anu ku Gusti parantos ditangtos baris kajadian.