A A A A A

Ayat hari

Mazmur 4:1
Pikeun pamingpin biduan. Dipirig ku kacapi. Jabur Daud.