A A A A A

Ayat hari

Mazmur 121:7
Ku PANGERAN tangtu ditangtayungan tina picilakaeun, maneh aman dijaga.