A A A A A

Ayat hari

Yohanes 12:46
Kami teh caang anu turun ka alam dunya, supaya anu percaya ka Kami ulah poek hirupna.