A A A A A

Ayat hari

Mazmur 71:8
Abdi moal kendat-kendat muji ka Gusti, saban dinten sumeja ngagungkeun.