A A A A A

Ayat hari

Amsal 21:4
Jalma jahat dikawasaan ku kaadigungan jeung kasombonganana, eta teh dosa.